ข่าวประชาสัมพันธ์ - PRATHAI SCHOOL | https://prathai.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 สิงหาคม 2566 วันแม่แห่งชาติ

จดหมายข่าวกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย

เชิญชวนตอบคำถามออนไลน์รับเกียรติบัตร

กิจกรรมทำแบบทดสอบภาษาไทยออนไลน์ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี2566 เพื่อรับเกียรติบัตร

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่..

วารสารเดือนกรกฏาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในสถานศึกษา

วารสารเดือนมิถุนายน 2566

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในสถานศึกษา

ลงนามถวายพระพรออนไลน์

ลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566

ลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกก์

ขอเชิญผู้บริหาร ข้าราชการ ครู บุลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคลทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล..

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยครูชาวต..

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โดยครูชาวต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครสอบเข้า ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ-ม.1/2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ-ม.4/2566