ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

23 ก.พ.67

ออกกำลังกายตามนโยบายการขับเคลื่อนและส่งเสริมการพัฒนา

22 ก.พ. 67

โครงการทูบีนับเบอร์วัน

22 ก.พ.67

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะ +กิจกรรม รด.

20 ก.พ. 67

โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านเทคโนโลยีสารนเทศ ICT

19 กพ.67

โครงการเพื่อนใจวัยใสโรงเรียนประทาย

17 - 18 ก.พ. 67

มอบเกียรติบัตรโรงเรียนประทาย

16 ก.พ. 67

เปิดบ้านวิชาการประทาย

15 ก.พ.2567

พิธีเปิดกีฬาฟุตบอล อบจ.โคราช คัพ ครั้งที่2

12 ก.พ. 67

การแข่งขันกีฬาฟุตซอล งานเปิดบ้านทางวิชาการ ครั้งที่ 1

12 ก.พ.67

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด part 1

7 ก.พ. 67

โครงการพัฒนาส่งเสริมสารวัตรนักเรียน p1

3 ก.พ.67