ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

โรงเรียนประทายจัดการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเ..

รายละเอียดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนประทาย ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียดเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนประทาย ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพกิจกรรม

ครูใหม่แนะนำตัว

6 ธันวาคม 2565

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียนพิเศษ

3 ธันวาคม 2565

วันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนประทาย

2 ธันวาคม 2565

การเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนประทาย

30 พฤษจิกายน 2565

ประชุมพิจารณาครูดีเด่น

18 พฤศจิกายน 2565

สอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา 2565

15 พ.ย. 65 โรงเรียนประทายจัดเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี

ต้อนรับผู้บริหารคนใหม่ นายทนงค์ เขียวแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

โรงเรียนประทายได้ต้อนรับผผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ เข้ากราบสัการะพระประธาน และเจ้าพ่อสิงห์ดง ในวันที่..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัด..

ขอแสดงความยินดีกับ นายภรศิษฐ์ ชุมภัคดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงา..

ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี