ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนประทาย   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 
         
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม